مقاله تاثير اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفي (مطالعه موردي: شهر يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۳۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفي (مطالعه موردي: شهر يزد)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يزد
مقاله مصرف
مقاله اسراف
مقاله مخارج مصرفي
مقاله اقتصاد ديني و كاربرد الگوي مصرف اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه درجه اعتقاد به منع اسراف در جامعه مورد مطالعه چه اندازه است؟ و در عمل چه‏ اندازه به منع اسراف پايبند هستند؟ آيا رابطه معناداري بين متغيرهاي ساختاري و زمينه اي جامعه مورد مطالعه با ميزان اعتقاد و ميزان التزام به منع اسراف وجود دارد يا نه؟
روش مورد مطالعه، انجام پيمايش با نمونه ۴۰۰ خانواري از مردم شهر يزد بوده كه به طور كامل به صورت تصادفي انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شده است. نتيجه به دست آمده حاكي است كه حدود ۵۷ درصد از خانوارهاي مورد مطالعه به طور كلي مرتكب اسراف در مصرف و مخارج مصرفي مي شوند و هرچه ميزان اعتقاد به منع اسراف كمتر مي‏شود ميزان اسراف افزايش مي‏يابد. ميزان اعتقاد و التزام به منع اسراف به صورت رفتار مصرفي با برخي از متغيرهاي ساختاري و زمينه اي مانند جنس، سن، وضعيت تاهل، نوع شغل، ميزان درآمد و ميزان مخارج خانوار رابطه معنادار دارد.