مقاله تاثير افزايش منيزيم بر ريزساحتار و مورفولوژي کامپوزيت نانوساختار Al-5wt%Al2O3  حين آلياژسازي مکانيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing) از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير افزايش منيزيم بر ريزساحتار و مورفولوژي کامپوزيت نانوساختار Al-5wt%Al2O3  حين آلياژسازي مکانيکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزيت نانوساختار
مقاله آلياژسازي مکانيکي
مقاله منيزيم
مقاله آلومينيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري جمال
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر اثر افزايش منيزيم به مقدار ۰ و ۲۰ درصد وزني بر اندازه دانه، مورفولوژي، شکل و اندازه ذرات پودر کامپوزيت Al-5wt%Al2O3 حين فرايند آلياژسازي مکانيکي در يک آسياي سياره اي انرژي بالا براي زمان هاي مختلف تا ۲۰ ساعت بررسي شد. تکنيک XRD براي تعيين اندازه دانه و تشخيص فازهاي تشکيل شده در پودرها استفاده شد. از SEM براي بررسي تغييرات مورفولوژي و شکل ذرات پودر کامپوزيتي استفاده شد. اندازه ذرات پودر توسط روش مماسي از روي تصاوير SEM محاسبه شد. نتايج XRD کاهش اندازه دانه کريستالي کامپوزيت تا حد نانومتري را با  افزايش زمان آسياکاري و افزايش درصد منيزيم نشان مي دهد. نتايج SEM نشان داد که با اضافه کردن ۲۰ درصد منيزيم بعد از ۲۰ ساعت آسياکاري يک حالت پايا در اندازه ذرات پودر حاصل مي شود. همچنين منيزيم باعث کاهش اندازه ذرات پودر در زمان هاي مختلف آسيا و تسريع مراحل فرايند آسياکاري مکانيکي مي شود.