مقاله تاثير افزايش مهارت هاي آماري با تاکيد بر آموزش نرم افزار SPSS در نگرش دانشجويان علوم اجتماعي به پژوهش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثير افزايش مهارت هاي آماري با تاکيد بر آموزش نرم افزار SPSS در نگرش دانشجويان علوم اجتماعي به پژوهش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله تغيير نگرش
مقاله پژوهش
مقاله مقياس نگرش به پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: چيني پرداز رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه از نوع پژوهش هاي نيمه آزمايشي است که هدف آن تاثير افزايش مهارت هاي آماري نظير توانايي انتخاب آزمون هاي آماري، انجام آنها با نرم افزار SPSS و تفسير خروجي هاي نرم افزار در نگرش دانشجويان به پژوهش مي باشد. جامعه آماري دانشجويان رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري دانشگاه پيام نور آبادان در مقطع کارشناسي مي باشند. به صورت تصادفي نگرش به پژوهش ۴۰ دانشجو که در درس کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ ثبت نام کرده بودند پيش و پس از آموزش بررسي شد. براي سنجش نگرش از مقياس نگرش به پژوهش استفاده گرديد. اين مقياس شامل خرده مقياس هاي نگرش به سودمندي براي حرفه، اضطراب، نگرش احساسات عاطفي مثبت به پژوهش، مرتبط بودن به زندگي و سختي پژوهش مي باشد. از آزمون t زوجي براي پاسخ به سوال هاي پژوهش استفاده گرديد که نتايج نشانگر افزايش نگرش مثبت به پژوهش براي خرده مقياس هاي نگرش به سودمندي براي حرفه، احساسات عاطفي مثبت به پژوهش و مرتبط بودن پژوهش به زندگي و همچنين مقياس کلي نگرش به پژوهش بود. براي خرده مقياس هاي نگرش به اضطراب و سختي پژوهش اختلاف معني داري پيش و پس از آموزش ديده نشد.