مقاله تاثير افزودن منگنز بر فرآيند رشد در آلياژ برنج ۳۰-۷۰ متبلور شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير افزودن منگنز بر فرآيند رشد در آلياژ برنج ۳۰-۷۰ متبلور شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج ۷۰B
مقاله آنيل
مقاله تاثير منگنز
مقاله انر‍‍ژي اكتيواسيون
مقاله رشد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نمونه آلياژ ۷۰B+0.25%Mn تحت شرايط اتمسفر كنترل شده به روش ريخته گري تبريدي ثقلي در قالب مسي تهيه گرديد. سپس تسمه هايي به ابعاد ۵×۱۰×۵۰ ميلي متر تهيه و بر روي تمامي نمونه ها با استفاده از نورد سرد کاهش سطح مقطع برابر ۶۵% اعمال گرديد. پس از نورد، نمونه ها در حمام نمک در دماهاي ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتي گراد و زمان هاي مختلف بين ۲ دقيقه تا ۱ ساعت تحت عمليات آنيل هم دما قرار گرفتند و سپس در آب ۲۰ درجه سانتي گراد سرد شدند. بررسي هاي ريزساختاري با استفاده از ميكروسكوپ نوري انجام شد و براي محاسبه اندازه دانه، مساحت حدود ۴۵۰-۲۰۰ دانه براي هر نمونه به وسيله دنبال کردن مرز دانه ها با استفاده از نرم افزار Clemex اندازه گيري شد. نتايج حاصل از محاسبه اندازه دانه و انرژي اكتيواسيون نشان داد كه حضور منگنز با تاثير بر اتمسفر مرزهاي دانه و نيز كاهش انرژي اكتيواسيون موجب تسريع فرآيند رشد دانه در آلياژ برنج ۳۰-۷۰ خواهد شد. انرژي اکتيواسيون رشد دانه برابر با Qgg=22.35KJ/mol به دست آمده است. درحالي كه اين انرژي براي برنج ۳۰-۷۰ در محدوده دمايي ۷۰۰-۵۰۰ درجه سانتي گراد برابر ۱۷۱KJ/mol است.