مقاله تاثير اقدامات بدوکي ها در سيستان و بلوچستان بر امنيت مناطق مرزي ايران و پاکستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۶۸ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير اقدامات بدوکي ها در سيستان و بلوچستان بر امنيت مناطق مرزي ايران و پاکستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرزداري
مقاله بدوکي
مقاله مرز
مقاله امنيت مرز،قاچاق مواد مخدر
مقاله استان سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلهر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امين صارمي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: نياوراني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله امنيت در مرز، روند توسعه و امنيت کشور را متاثر مي سازد به طوري که کشورهاي درگير با مسايل ناامني در مناطق مرزي دريافته اند که به دلايل مختلف از جمله فقر، تنگدستي و … ناامني گسترش يافته و اين ناامني به طور مستقيم به کل کشور منتقل گرديده است. استان سيستان و بلوچستان به علت وجود بافت حاکم عشيره اي و قومي يکسان در دو طرف مرز ايران و پاکستان، مشکلات کشور همسايه و کمبود زيرساخت هاي اقتصادي و توسعه به ويژه در مناطق مرزي، شاهد توسعه نيافتگي و بروز حوادث امنيتي بوده است. در اين پژوهش سعي شده است که با شناسايي ويژگي هاي تاريخي، جغرافيايي استان به ويژه بخشي که به بلوچستان مشهور و هم مرز با کشور پاکستان مي باشد به معضلات موجود در آن استان اشاره گردد. در اين راستا تعدادي از ساکنان آن استان که به نام بدوکي مشهور هستند و در مناطق خاصي از مرزهاي مشترک ايران و پاکستان اقدام به ترددهاي غير مجاز مي نمايند، داراي رفتارهاي خلاف قانون از قبيل قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جاسوسي، شرارت دارند. در اين تحقيق تاثير عملکرد آنان بر امنيت مناطق مرزي ايران و پاکستان مشخص مي شود. تحقيق نشان داد که علي رغم فعاليت هاي خلاف قانون و بدون مجوز اين افراد در مناطق مرزي اقدامات آنان سرچشمه ناامني در مرز نمي باشد و ريشه ناامني ها را بايد در محل ديگري جستجو نمود. نوع تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي بوده و از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از روش دلفي استفاده و با بررسي پيشينه و ادبيات موضوع پرسشنامه اي در قالب طيف ليکرت تهيه و پس از تست مقدماتي و تعيين روايي و اعتبار به جمع آوري داده ها پرداخته شد. براي تعيين جامعه آماري از کارشناسان و صاحب نظران ادارات و نهادهاي امنيتي انتظامي استفاده گرديده است. براي تعيين اعتبار تحقيق از روش اعتبار و براي محاسبه پاياني تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است.