مقاله تاثير الگوي آموزشي تحليل، طراحي، توليد، اجرا و ارزيابي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷۴ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير الگوي آموزشي تحليل، طراحي، توليد، اجرا و ارزيابي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي آموزشي
مقاله اي دي دي آي ايي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوند فريده
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسيان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين تاثير به کارگيري الگوي طراحي آموزشي «اي دي دي آي ايي» بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دختر سال دوم راهنمايي بود.
روش: پژوهش آزمايشي و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهر کرج بود که به صورت تصادفي از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب و به صورت جايگزيني تصادفي ۲۹ نفر در گروه آزمايش و ۳۰ نفر در گروه گواه جايگزين شدند. ابتدا پيش آزمون پيشرفت رياضي در مورد دو گروه آزمايش و گواه انجام شد. بعد محتواي درسي گروه آزمايش که مبحث اعداد گويا بود. بر اساس الگوي طراحي آموزشي اي دي دي آي اي طراحي و در هشت جلسه به آنها آموزش داده شد. گروه گواه همان محتوا را با شيوه معمول آموزش ديدند. بعد از اتمام تدريس آزمون پيشرفت تحصيلي نهايي در مورد هر دو گروه انجام شد.
يافته ها: نشان داد گروه آزمايش در آزمون نهايي عملکرد بهتري نسبت به گروه گواه دارند.
نتيجه گيري: استفاده از الگوي آموزشي «اي دي دي آي ايي» به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي منتهي مي شود.