مقاله تاثير اندومتريوز بر کيفيت زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير اندومتريوز بر کيفيت زندگي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندومتريوز
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پارامترهاي رواني – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اندومتريوزيک بيماري مرتبط با درد و نازايي است و علايم آن، درد مزمن لگن، ديسمنوره، ديسپارونيا، درد هنگام اجابت مزاج و ناباروري است. تاثيرعلايم آندومتريوز بر کيفيت زندگي چند بعدي است و بيشتر آنها تاثير منفي بر روي پارامترهاي رواني، اجتماعي ميباشد. تمام زنان مبتلا درد را بيان مي کنند. از آن جايي که درد بر روي کيفيت زندگي اثرات منفي به جا مي گذارد، شناخت تاثير اين بيماري بر کيفيت زندگي افراد مبتلا ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه، مروري بر مقالات مربوط به تاثير اندومتريوز بر کيفيت زندگي مي باشد.
روش کار: مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و اينترنتي و پژوهش هاي انجام گرفته محققان در سايت هاي معتبر علمي جهان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ تدوين شده است.
نتايج: مطالعات انجام شده حاکي از آن است که علايم اندومتريوز به ويژه درد بر روي ابعاد زندگي همچون فعاليت فيزيکي، توانايي ايفاي نقش و انجام کار، فعاليت اجتماعي، نزديکي جنسي، سلامت روحي و رواني و انرژي تاثير مي گذارد. ناباروري ناشي از اندومتريوز نيز بر روي حالات روحي رواني و شخصيت افراد تاثيرگذار است. اندومتريوز اثرات منفي بر روي نگرش فرد از خود و از دست دادن احساس قدرت فيزيکي و باروري دارد. مشکلات روحي و رواني در ارتباط با اندومتريوز مانند احساس گناه و پريشاني در محل کار که منشا گرفته از درد و ناباروري است، بر روي کيفيت زندگي موثر است. عوامل ديگر تاثيرگذار بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به اندومتريوز عبارت از ظاهر فيزيکي فرد، احساس انزواي اجتماعي، فقدان خواب مناسب، اجتناب از نزديکي جنسي و … مي باشد.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين تحقيق مروري نشان مي دهد اندومتريوز علامت دار به طور معني دار کيفيت زندگي زنان مبتلا را تحت تاثير قرار مي دهد. براساس شواهد اکثر بيماران مبتلا به اندومتريوز در پي درمان بيماري و مشکلات مرتبط با بيماري هاي زنان مانند مشکلات روابط جنسي مي باشند و کمتر به ابعاد ديگر مانند مشاوره رواني که نقش مهمي در کيفيت زندگي دارند، مي پردازند. بعلاوه، آگاهي و علم بيشتر پزشکان و ديگر کارکنان بهداشتي درماني در اداره بيماران و در نتيجه ارتقاي کيفيت زندگي اين زنان سودمند است.