مقاله تاثير انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره) بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با تمركز بر نوع حكومت، حاكميت و نهادهاي سياسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره) بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با تمركز بر نوع حكومت، حاكميت و نهادهاي سياسي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره)
مقاله تكوين قانون اساسي
مقاله حكومت
مقاله حاكميت
مقاله نهادهاي سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميدزنجاني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده كوهشاهي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محصول انقلاب اسلامي است كه اين انقلاب به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد. از آنجا كه امام خميني (ره) انديشه هاي مشخصي در خصوص مسايل اساسي حكومت داشته است، اين پرسش بنيادي را مي توان به ميان نهاد كه انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره) چگونه بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاثيرگذار بوده است و اين تاثيرگذاري چه ميزان بوده است؟ در اين مقاله تلاش مي شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقيق توصيفي – تحليلي است و شيوه گردآوري داده ها كتابخانه اي است. از مطالبي كه بيان خواهد شد به اين نتيجه خواهيم رسيد كه انديشه هاي حكومتي امام خميني (ره) تاثير تعيين كننده اي بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه موضوعات مربوط به نوع حكومت، حاكميت و نهادهاي سياسي داشته است.