مقاله تاثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشارکت روستاييان: مطالعه موردي بخش گندمان، شهرستان بروجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشارکت روستاييان: مطالعه موردي بخش گندمان، شهرستان بروجن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله روستاييان
مقاله انسجام اجتماعي
مقاله مطالعه موردي
مقاله گندمان (بخش)
مقاله بروجن (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل شيري اصفهاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تازه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به زياد بودن جمعيت روستايي کشور، فعاليت در جهت نيل به توسعه روستايي، محروميت زدايي و ارضاي نيازهاي اساسي روستاييان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگيري از تخليه روزافزون روستاها اهميت مي يابد. اما توسعه روستايي پايدار امکان پذير نيست، مگر با مشارکت روستاييان. بنابراين شناخت «کم» و «کيف» مشارکت و عوامل موثر بر آن ضروري است. يکي از متغيرهاي مهمي که بر ميزان مشارکت روستاييان تاثير مي گذارد، «انسجام اجتماعي» است. بنابراين، سوال اصلي اين است که انسجام اجتماعي چه تاثيري بر ميزان مشارکت اجتماعي روستاييان دارد. داده هاي اين تحقيق براي ۲۵ روستاي بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه ۳۹۶ خانوار جمع آوري شده است. يافته ها نشان مي دهند که از لحاظ آماري رابطه مثبت و معني داري بين انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي روستاييان وجود دارد.