مقاله تاثير انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعه صادرات غيرنفتي و واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ايران در تجارت با تركيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۷۷ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعه صادرات غيرنفتي و واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ايران در تجارت با تركيه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تركيه
مقاله موافقتنامه تجارت آزاد
مقاله صادرات غير نفتي
مقاله كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي اثرات تشكيل يك موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و تركيه بر توسعه صادرات ايران به آن كشور و همچنين تاثير آن بر تامين كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كشور مي پردازد. براي اين منظور از يك مدل كاربردي و مورد تاييد بانك جهاني با عنوان «مدل اسمارت» كه آثار ايجاد تجارت و انحراف تجارت ناشي از موافقتنامه را اندازه گيري مي نمايد، استفاده شده است. نتايج مقاله نشان مي دهد كه پس از حذف موانع تعرفه اي بين ايران و تركيه، حجم تجارت و صادرات ايران افزايش خواهد يافت و اگرچه ميزان افزايش در واردات بيش از صادرات بوده و منجر به تغييرات منفي در تراز تجاري ايران با تركيه مي شود، اما بخش عمده افزايش واردات مربوط به كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز صنايع كشور مي باشد.