مقاله تاثير ايدئولوژي برسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با جمهوري خلق چين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ايدئولوژي برسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با جمهوري خلق چين
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منافع ملي
مقاله سياستگذاري خارجي
مقاله ايدئولوژي
مقاله فرهنگ
مقاله منافع ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكريان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور جميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک ايدئولوژي يکي از عناصر تاثيرگذار بر سياست گذاري خارجي دو کشور جمهوري خلق چين و جمهوري اسلامي ايران بشمار مي آيد. در حالي که ايدئولوژي مارکسيسم داراي ماهيت اقتصادي مي باشد که به مسايل ديني و ماورا الطبيعه اعتقادي ندارد، اما ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران به جهت ريشه داشتن در فرهنگ ملي و مذهبي از ابعاد ماورا الطبيعه و مذهبي برخوردار مي باشد، لذا منافع ملي را بيش از آن که در ظرف ملي تعقيب نمايد در چارچوب اسلام شيعي جستجو مي نمايد. در نتيجه تعقيب منافع ملي به معناي کلاسيک و رئاليستي آن با مشکل مواجه مي گردد. از سوي ديگر ايدئولوژي مارکسيسم نه تنها در فرهنگ باستاني و کهن جمهوري خلق چين از جايگاهي برخوردار نبوده است، بلکه با بسياري از عناصر فرهنگ باستاني و ملي اين کشور در تقابل بوده است، اما ايدئولوژي اسلامي ايران ريشه طولاني در بستر فرهنگ ملي و به ويژه مذهبي دارد و به همين جهت از جنبه اعتقادي و ايماني برخوردار مي باشد، لذا کنار گذاشتن و يا تعديل آن نسبت به جمهوري خلق چين به آساني انجام نمي پذيرد. با اين حال چين به جهت برخورداري از قابليتها و توانائي هاي نظامي، سياسي و اقتصادي و به جهت دوقطبي بودن نظام بين الملل و مهيا بودن شرايط بين الملل قادر بود که از ايدئولوژي به عنوان ابزاري جهت هويت سازي استفاده نمايد در حالي که جمهوري اسلامي ايران از اين توانمندي ها و شرايط براي بهره برداري از ايدئولوژي برخوردار نبوده است.