مقاله تاثير اينترنت بر درگير شدگي مدني شهروندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير اينترنت بر درگير شدگي مدني شهروندان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات سياسي
مقاله اينترنت
مقاله بر خط و خارج از خط
مقاله شهروندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سردارنيا خليل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درگيرشدگي مدني از جمله ملزومات بنيادين مردم سالاري و شهروندي است. از ربع پاياني سده ۲۰ به بعد با پديده اي به نام «انفجار اطلاعات و آگاهي سياره اي» رو به رو بوده ايم. اينترنت از يک سو، اطلاعات و نگرش هاي دموکراتيک را گسترش داده و از سوي ديگر نوعي مشارکت سياسي جديد برخط (اينترنتي) را موجب شده است. در اين نوشتار با بررسي نتايج برخي از مهم ترين مطالعات کمي انجام شده، اين نظريه برجسته شده است که اينترنت بر درگيرشدگي سياسي جوانان و بزرگسالان تحصيلکرده تر در دو نوع يادشده (بر خط و غير بر خط) تا حد به نسبت خوبي (نه قوي و زياد) تاثير گذار بوده است. بر اساس اين مطالعات، نويسنده در پايان مدلي زمينه گرا در زمينه تاثير اينترنت بر مشارکت سياسي ارايه داده است.