مقاله تاثير اکسيژن اضافي در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحي پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير اکسيژن اضافي در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحي پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله اکسيژن دهي
مقاله جراحي
مقاله بيهوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهوع و استفراغ بعد از عمل(postoperative nausea and vomiting)  يا PONV شايع ترين عارضه بعد از بيهوشي است و در حدود ۷۰-۲۰ درصد کل اعمال جراحي ديده مي شود و يکي از علل مهم ابتلا و افزايش هزينه محسوب مي شود، در مطالعاتي تجويز اکسيژن با غلظت بالاتر در طي اعمال جراحي منجر به کاهش PONV شده است. در مطالعه حاضر به بررسي تاثير اکسيژن ۱۰۰ درصد در کاهش PONV پس از اعمال جراحي پستان پرداخته شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به شکل دوسوکور بر روي ۶۰ بيمار که تحت عمل جراحي پستان قرار گرفته بودند صورت گرفت. بيماران به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شده و بعد از القا بيهوشي استاندارد با هالوتان نيمي از آن ها اکسيژن ۳۰ درصد (گروه ۳۰) و نيمي ديگر اکسيژن ۱۰۰ درصد (گروه ۱۰۰) دريافت نمودند و ميزان تهوع و استفراغ آنان تا ۲۴ ساعت پس از عمل با يکديگر مقايسه شد.
يافته هاي پژوهش: بين دو گروه مورد مطالعه اختلاف قابل توجهي در شيوع تهوع و استفراغ بعد از عمل وجود داشت ۳۰ درصد از بيماران گروه ۱۰۰ دچار تهوع و استفراغ شدند که در مقايسه با ۳/۶۳ درصد در گروه ۳۰ بسيار کمتر است (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شده که دريافت اکسيژن اضافي حين عمل در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي پستان مفيد بوده و نياز به داروهاي ضداستفراغ را در اين دسته از بيماران کاهش مي دهد.