مقاله تاثير بازي بر عزت نفس دانش آموزان (۶ تا ۱۱ ساله) نابيناي آموزشگاه ابابصير اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير بازي بر عزت نفس دانش آموزان (۶ تا ۱۱ ساله) نابيناي آموزشگاه ابابصير اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي
مقاله عزت نفس
مقاله نابينايي
مقاله دانش آموزان نابينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مددي زواره سارا
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش تاثير بازي بر عزت نفس دانش آموزان (۶تا۱۱ ساله) نابيناي آموزشگاه ابابصير اصفهان بود. به همين منظور با اجراي يک تحقيق نيمه تجربي، از کليه دانش آموزان پسر ۶ تا ۱۱ ساله نابيناي مستقر در آموزشگاه ابابصير اصفهان که ۷۱ نفر بودند، ۳۶ نفر نمونه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي ساده به دو گروه آزمايش و گواه (۱۸ نفر گروه آزمايش و ۱۸ نفر گروه گواه) تقسيم شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت (۵۸ سوال) و دستگاه ضبط صداي آزمودني ها بود، که روايي آن را عبدالله نژاد (۱۳۷۸) تاييد كرده و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ معادل ۸۵/۰ محاسبه گرديده است.
در اين پژوهش فرضيه اي مبني بر اينکه بازي به طور معناداري عزت نفس دانش آموزان نابينا را افزايش مي دهد، مطرح شد. نتيجه تحليل کوواريانس پس از بررسي نمرات پيش آزمون و سن آزمودني ها نشان داد که در دانش آموزان پسر ۶ تا ۱۱ ساله نابيناي آموزشگاه ابابصير، بازي به طور معناداري عزت نفس آنها را افزايش داده است (p<0.05) .