مقاله تاثير بازي ستاره بر سرعت يادگيري جمع، منها و ضرب در پايه هاي اول، دوم و سوم دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير بازي ستاره بر سرعت يادگيري جمع، منها و ضرب در پايه هاي اول، دوم و سوم دبستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله بازي ستاره
مقاله اعمال رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اسماعيلي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: رنجگر بايرامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، تاثير بازي ستاره، بر تسريع عمليات و درک مفاهيم جمع، منها، ضرب و سرعت بخشيدن به يادگيري و تسريع اعمال رياضي است. براي اين منظور ۴۹۹ نفر از دانش آموزان دوره ابتدايي شهر بابل، انتخاب و در کاربندي پژوهش وارد شدند. نتايج پژوهش، نشان داد که بازي ستاره در تسريع عمليات و درک مفاهيم و اعمال رياضي، موثر است.