مقاله تاثير برخي گياهان تله در كاهش خسارت گل جاليز (.Orobanche aegyptiaca Pers) در گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير برخي گياهان تله در كاهش خسارت گل جاليز (.Orobanche aegyptiaca Pers) در گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum Mill)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل جاليز
مقاله گياه تله
مقاله گوجه فرنگي
مقاله كنجد
مقاله كتان
مقاله لوبيا چشم بلبلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي سيروان
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مين باشي معيني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور بررسي تاثير چند گياه تله روي كاهش خسارت گل جاليز (Orobanche aegyptiaca) در گياه گوجه فرنگي آزمايشي گلداني به مدت دو سال (۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) در قالب طرح بلوك کامل تصادفي با چهار تکرار در بخش تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در سال اول ۷ گياه تله سير، شبدر برسيم، كنجد، ماش، كتان، پنبه و لوبيا چشم بلبلي در گلدان هاي آلوده به بذر گل جاليز كشت شده و بعد از رسيدن به اواخر دوره رشد برداشت شدند. خاك گلدان ها تا زمان انتقال نشاء گوجه فرنگي به داخل آنها در فضاي آزاد نگهداري شد. در سال دوم نشاهاي گوجه فرنگي در مرحله ۴ تا ۶ برگي، به اين گلدان ها منتقل شدند. صفات مورد ارزيابي گوجه فرنگي شامل وزن خشک اندام هوايي و ريشه، تعداد ميوه و عملكرد آن و در مورد گل جاليز وزن خشک اندام هوايي و زير زميني، تعداد ساقه هوايي و گرهك زيرزميني بود. نتايج نشان داد که كنجد، كتان و لوبيا چشم بلبلي به ترتيب ۹۸٫۶، ۷۵٫۲ و ۷۴٫۴ درصد باعث كاهش وزن خشك گل جاليز و ۱۰۰، ۸۳٫۵ و ۵۰٫۹ درصد باعث كاهش تعداد ساقه هوايي گل جاليز نسبت به شاهد بدون گياه تله شدند كه اين كاهش گل جاليز منجر به افزايش عملكرد گوجه فرنگي شد. پس مي توان نتيجه گرفت كه اين گياهان داراي پتانسيل كاهش خسارت گل جاليز مي باشند و مي توان از آنها در زمين هاي آلوده به گل جاليز در تناوب استفاده كرد.