مقاله تاثير بسته هاي محتوي نانوذرات نقره بر مشخصه هاي ميکروبي و ظاهري زرشک در مقايسه با بسته هاي پلي اتيلن معمولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير بسته هاي محتوي نانوذرات نقره بر مشخصه هاي ميکروبي و ظاهري زرشک در مقايسه با بسته هاي پلي اتيلن معمولي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک
مقاله بسته هاي نانو سيلور
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله ميکروارگانيزم
مقاله خاصيت ضد ميکروبي
مقاله پلي اتيلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پورمطلق ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حامدموسويان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با توجه به خاصيت ضد ميکروبي و مقاومت بسته هاي محتوي نانو ذرات نقره در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسيژن، تاثير اين بسته ها در افزايش کيفيت و ماندگاري زرشک با بسته هاي پلي اتيلن رايج مورد مقايسه قرار گرفت. در اين راستا مشخصه هاي ميکروبي مختلف و رنگ دانه هاي زرشک بررسي شدند. آزمايشهاي ميکروبي بر اساس استاندارد هاي ملي ايران انجام شد و داده هاي بدست آمده بوسيله نرم افزار Spss15 مورد بررسي آماري قرار گرفتند که کاهش رشد ميکروبي را در مورد کپک و شمارش کلي باکتريها براي بسته هاي محتوي نانو ذرات نقره با غلظت هاي ۱درصد و ۲ درصد در مقايسه با بسته هاي پلي اتيلن نشان دادند. بررسي رنگ ظاهري نمونه ها نيز بر اساس ميانگين رنگ قرمز و درصد روشنايي عکس هاي گرفته شده از دانه هاي زرشک و به کمک نرم افزار فتوشاپ ۱۰ انجام شد که بررسي آماري داده هاي بدست آمده بوسيله نرم افزار Spss15 نشان داد رنگ ظاهري زرشک مورد مطالعه در بسته هاي محتوي نانو ذرات نقره با غلظت بالاتر از ۱ درصد از رنگ قرمز و درصد روشنايي بيشتري به نسبت نمونه هاي مربوط به بسته هاي پلي اتيلن معمولي برخوردار بودند. بسته هاي با غلظت هاي پايين از نانو ذرات نقره در حد ۲۰۰ppm اثر قابل توجهي بر افزايش کيفيت و ماندگاري زرشک در مقايسه با بسته هاي پلي اتيلن معمولي نشان ندادند.