مقاله تاثير بقاياي پنبه و سويا بر آزادسازي نيترات و آمونيوم در خاک و رابطه آن با پويايي تغييرات جمعيت هاي ميکروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير بقاياي پنبه و سويا بر آزادسازي نيترات و آمونيوم در خاک و رابطه آن با پويايي تغييرات جمعيت هاي ميکروبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقايا
مقاله سويا
مقاله پنبه
مقاله تجزيه
مقاله نيتروژن
مقاله جمعيت ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نصرآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عالي مقام سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بقاياي گياهي يکي از گزينه هاي در دسترس براي پايدارسازي سامانه هاي کشاورزي است. به منظور بررسي تغييرات غلظت نيترات و آمونيوم خاک در اثر کاربرد بقاياي پنبه و سويا يک آزمايش انکوباسيوني هوازي با استفاده از لايه ۰-۳۰ سانتي متري خاک سيلتي – رسي – لومي انجام شد. بدين منظور نمونه خاک با بقاياي سويا، پنبه و پنبه + اوره (جهت ممانعت از غيرمتحرک شدن نيتروژن) به مقدار لازم جهت تامين ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن کل (کجلدال) مخلوط شد. نمونه ها به مدت ۱۷۵ روز و در شرايط کنترل شده و دماي ۲۵ درجه سانتي گراد در معرض انکوباسيون قرار گرفتند. ميزان نيترات و آمونيوم و جمعيت باکتري ها، اکتينومايست ها و قارچ ها در ۷، ۱۴، ۲۸، ۶۷، ۱۰۹ و ۱۷۵ روز پس از آغاز آزمايش اندازه گيري شدند. نتايج تحقيق مويد پويايي تغييرات جمعيت هاي ميکروبي و برتري غيرمعني دار بقاياي پنبه بر بقاياي سويا از جنبه نيترات و آمونيوم تجمعي آزاد شده بود. در تمام موارد، اضافه کردن کود نيتروژن به بقاياي پنبه موجب برتري اين تيمار در آزادسازي نيتروژن و آمونيوم شد. اين نتايج بر اساس نسبت C:N سويا و پنبه قابل توجيه نبود و مشخص شد که ظاهرا درصد ليگنين اين بقايا در آزادسازي نيتروژن از بقايا موثرتر بود، چرا که درصد ليگنين پنبه ۰٫۷-۱٫۶ درصد و درصد ليگنين سويا حدود ۱۴ درصد است. در اين تحقيق رابطه آزادشدن نيترات و آمونيوم با جمعيت هاي ميکروبي در جريان فرآيند تجزيه مورد تحليل قرار گرفته است.