مقاله تاثير به کارگيري شهرداري الکترونيکي در سياست هاي راهبردي حمل و نقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۸۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير به کارگيري شهرداري الکترونيکي در سياست هاي راهبردي حمل و نقل
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرداري الکترونيکي
مقاله مديريت الکترونيکي شهر
مقاله شبکه حمل و نقل
مقاله مديريت راهبردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روشن بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: وروايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرداري الکترونيکي و اتخاذ و اجراي سياست هاي راهبردي مناسب در حوزه حمل و نقل يکي از مهم ترين عوامل در بهبود توسعه پايدار شهر به شمار مي آيد، لذا در اين مقاله سعي مي شود تا با بهره گيري از مدل عمومي مديريت راهبردي و تطبيق عناصر، مفاهيم و نظريات اين رويکرد مديريتي نسبت به ارايه روش کاربردي در زمينه مديريت الکترونيکي در شبکه حمل و نقل به خصوص در زمان وقوع سوانح اقدام نمايد، اين فرآيند مراحل پنجگانه زير را در بردارد:
اهداف، تحليل داخلي، تحليل خارجي، انتخاب راهبرد، اجرا.
هدف اصلي در اين مقاله پاسخ به اين سوال است که آيا مي توان عناصر و مفاهيم مديريت راهبردي را به عرصه مديريت الکترونيکي شهر انتقال داد؟ به عبارتي منظور، ايجاد ارتباط و تناظر ميان اصول و روندهاي پذيرفته شده مديريت راهبردي از يک طرف، و نمادها و روش هاي رايج در مديريت الکترونيکي شهر از سوي ديگر مي باشد.
اين پژوهش به روش تطبيقي انجام مي گيرد و عناصر مختلف دو سيستم، بمنظور نيل به هدف تحقيق، مطابقت داده مي شود.
در مقاله حاضر به اين استنتاج خواهيم رسيد که مي توان رويکرد مديريت راهبردي را در عرصه مديريت الکترونيکي شهر در شبکه حمل و نقل پياده سازي و اجرا نمود. و سرانجام، بر مبناي نتايج و يافته هاي تحقيق و ساير نظريات موجود، پيشنهادهايي در اين زمينه به خصوص در زمان وقوع سوانح نيز ارايه مي گردد.