مقاله تاثير بوپروپيون روي دامنه population spike در مقاطع زنده هيپوکامپ موش بزرگ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير بوپروپيون روي دامنه population spike در مقاطع زنده هيپوکامپ موش بزرگ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوپروپيون
مقاله مقاطع هيپوکامپ
مقاله اسپايک جمعي
مقاله موش بزرگ آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري پاكدل فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيثيت طلب سميه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: ساخت داروهاي ضدافسردگي جديد به دليل رايج شدن استفاده آن ها از مهم ترين موارد تحقيقاتي در دنيا است. بوپروپيون دارويي است که در ابتدا براي درمان افسردگي ارايه شده ولي به دليل اثرات موثر آن روي کاهش وابستگي و مصرف سيگار عملا به عنوان داروي کاهنده وابستگي به سيگار استفاده مي شود. مطالعه اثرات سيناپسي اين دارو براي يافتن مکانيسم اثر آن به عنوان عامل کاهنده وابستگي اهميت خاصي دارد. اين مطالعه اثرات پرفيوژن بوپروپيون روي پاسخ هاي برانگيخته سيناپس هاي هيپوکامپ را بررسي کرده است.
مواد و روش کار: ۱۶ اسلايس زنده از هيپوکامپ نوزادان ۱۸ تا ۲۵ روزه موش هاي سفيد آزمايشگاهي تهيه و در طي روند استاندارد، پاسخ هاي برانگيخته سيناپس هاي ناحيه Stratum Radiatum در حضور و عدم حضور بوپروپيون بررسي گرديد. بوپروپيون با غلظت دو ميلي مول در ACSF و به مدت ۳۰ دقيقه پرفيوژ شده و مقادير دامنه (PS) بعد از پرفيوژن نسبت به قبل از آن (به عنوان ۱۰۰ درصد)، مقايسه گرديدند.
يافته ها: بوپروپيون توانست در همه اسلايس ها
PS را ناپديد کند. در ۳۷٫۵ درصد تا يک ساعت، در ۲۵ درصد تا ۱٫۵ ساعت، در ۱۲٫۵ درصد تا دو ساعت و در ۲۵ درصد تا چهار ساعت يا بيشتر PS ناپديد گرديد. بوپروپيون در زمان کم تر از ۵ الي ۱۵ دقيقه باعث حذف PS در اسلايس ها گرديد.
بحث و نتيجه گيري: بوپروپيون مي تواند ميزان PS که شاخصي از بروز LTP است را کاهش و يا آن را حذف نمايد. به نظر مي رسد اين دارو مي تواند براي بررسي دقيق تر مکانيسم هاي القا و بقا LTP استفاده شده و فرآيندهاي وابسته کننده داروها و ترکيبات بهتر شناخته شوند.