مقاله تاثير بيش ارزش گذاري ريال بر ميزان و ساختار حمايت داخلي در بخش كشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير بيش ارزش گذاري ريال بر ميزان و ساختار حمايت داخلي در بخش كشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله موافقت نامه كشاورزي
مقاله معيار كلي حمايت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله چگونگي تاثيرپذيري معيار كلي حمايت به عنوان شاخص اندازه گيري ميزان حمايت از بخش كشاورزي از متغير نرخ ارز به صورت تئوريك مورد توجه قرار گرفته و تاثير بيش ارزش گذاري ريال بر ميزان و ساختار حمايت از بخش كشاورزي ايران طي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ اندازه گيري شده است. نتايج اين مقاله بيانگر آن است كه ارزش گذاري بيش از حد ريال، سبب بيش برآوردي معياركلي حمايت در سال هاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ و در مقابل كم برآوردي آن در سال هاي ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ شده است. اين امر نشان مي دهد كه برآيند اثر سياست قيمت گذاري نرخ ارز بر ميزان حمايت داخلي از محصولات كشاورزي نه تنها متاثراز شيوه اعمال حمايت داخلي (غلبه حمايت قيمتي از محصول بر نهاده اي يا بر عكس) است بلكه از ميزان تغيير در حمايت هاي قيمتي و نهاده اي ناشي از انحراف نرخ ارز نيز تاثير مي پذيرد.