مقاله تاثير بي حسي داخل رحمي با ليدوكائين دو درصد در كاهش درد عمل ديلاتاسيون و كورتاژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير بي حسي داخل رحمي با ليدوكائين دو درصد در كاهش درد عمل ديلاتاسيون و كورتاژ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديلاتاسيون و کورتاژ
مقاله تزريق داخل رحمي
مقاله عوارض پس از عمل
مقاله رضايت مندي بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: داشي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديلاتاسيون و كورتاژ اقدامي شايع جهت بررسي علت خونريزي غيرطبيعي رحم مي باشد. يكي از راه هاي ايجاد بي دردي حين كورتاژ بلوك پاراسرويكال مي باشد. اما انجام اين روش سبب بي دردي كامل نمي شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اضافه كردن بي حسي داخل رحمي با ليدوكائين به بلوك پاراسرويكال در كاهش درد عمل ديلاتاسيون و كورتاژ انجام شد.
مواد و روش كار: اين كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي ۶۰ بيماركانديد ديلاتاسيون و كورتاژ تحت بلوك پاراسرويكال در سال ۱۳۸۷ انجام شد. شركت كنندگان در اين مطالعه به صورت تصادفي به دو گروه تزريق داخل رحمي پنج ميلي ليتر ليدوكائين۲ درصد و پنج ميلي ليتر نرمال سالين ۰٫۹ درصد تقسيم شدند. بيماران اين دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري t و ۲ χاز حيث ميزان شدت درد دقايق ۱۵، ۳۰ و ۶۰ پس از عمل، عوارض احتمالي و ميزان رضايت مندي از بي دردي مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك و متغيرهاي زمينه اي قبل و حين عمل تفاوت معني داري با هم نداشتند. ميانگين شدت درد در دقايق ۱۵، ۳۰ و ۶۰ پس از عمل در گروه نرمال سالين به ترتيب ۳٫۴±۸٫۳، ۳٫۳±۹٫۳ و ۱٫۲±۳٫۴ و در گروه ليدوكائين به ترتيب ۲٫۴±۸٫۱، ۱٫۲±۸٫۱ و ۱٫۸±۲٫۲ بود كه در هر سه مقطع زماني دو گروه تفاوت معني داري با هم داشتند.
نتيجه گيري: اضافه كردن تزريق ليدوكائين داخل رحمي به بلوك پاراسرويكال در بيماراني كه تحت ديلاتاسيون و كورتاژ قرار مي گيرند بدون اضافه كردن عوارض سبب كاهش درد دقايق ۱۵، ۳۰ و ۶۰ پس از عمل مي شود.