مقاله تاثير تاب نخ و شرايط حجيم نمودن نخ هاي اکريليک بر خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي ساده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تاب نخ و شرايط حجيم نمودن نخ هاي اکريليک بر خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي ساده
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب نخ
مقاله نخ حجيم
مقاله نخ اکريليک
مقاله خواص ابعادي
مقاله پارچه حلقوي پودي ساده
مقاله روش بخار آب
مقاله طول حلقه
مقاله نفوذپذيري هوا
مقاله ضخامت پارچه
مقاله مقاومت سايشي پارچه
مقاله روش آماري رويه پاسخ (RSM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهايتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بامني مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير تاب نخ در بهينه کردن مراحل مقدمات حجيم نمودن نخ بوسيله روش بخار آب مي باشد. جهت توليد نمونه نخ ها، در ۵ تاب مختلف، در بازه اي که توانايي ريسندگي ممکن بود و افزايش محسوسي در ميزان ضايعات نشان نداد، ريسيده و سپس در ۵ دما و ۵ زمان مختلف به اين نخ ها بخار داده شد. به جهت اينکه در بررسي پارامترهاي پارچه توليد شده، طول حلقه نيز تاثير محسوسي دارد، اين متغير پارچه نيز مورد بررسي قرار گرفت. به طوريكه در ۵ طول حلقه مختلف اين نخ ها بافته شدند.
بررسي ها و آزمايشاتي بر روي برخي از خصوصيات مهم شامل نفوذپذيري هوا در پارچه، ضخامت پارچه، مقاومت سايشي پارچه و گرم بر مترمربع انجام گرفت. نتايج بدست آمده از روش آماري رويه پاسخ  (RSM)(که جهت نمونه گيري نمونه ها نيز از اين روش استفاده شده است)، نشان داد که مي توان با کاهش مقدار تاب، از دما و زمان کمتري جهت بخار دادن نخ اکريليک استفاده کرد و نتايج مطلوب تري نسبت به زماني که تاب زياد مي باشد و از دما و زمان بيشتري جهت بخار زدن نخ استفاده مي کنيم بدست آورد.