مقاله تاثير تاريخ كاشت، رقم زراعي و تداخل علف هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ كاشت، رقم زراعي و تداخل علف هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود (.Cicer arietinum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله رقابت علف هاي هرز
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك پور پيام
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش ارزيابي تاثير تاريخ كاشت و رقم نخود ديم بر تداخل علف هاي هرز طي دو سال زراعي ۸۲-۱۳۸۱ و ۸۳-۱۳۸۲ در ايستگاه تحقيقات ديم كوهدشت (منطقه اي نيمه گرمسيري در جنوب غربي استان لرستان) اجرا شد. طرح آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار بود. آزمايش داراي سه فاكتور شامل ۱) وضعيت علف هاي هرز، در دو سطح بدون علف هرز و با علف هرز؛ ۲) تاريخ كاشت، در سه سطح پاييزه، زمستانه و بهاره و ۳) رقم نخود، در سه سطح ILC482، توده محلي گريت و هاشم بود. وجين علف هاي هرز در سال اول (سال كم باران) و سال دوم (سال با بارندگي نسبتا مناسب) به ترتيب سبب افزايش ۱۹۹ درصدي و ۹۲ درصدي عملكرد دانه نخود شد. اين موضوع گوياي شدت اثرات تداخلي علف هاي هرز در شرايط تنش خشكي است. ميانگين عملكرد دانه نخود در كشت هاي پاييزه، انتظاري و بهاره به ترتيب ۶۸۲ كيلوگرم در هكتار، ۱۰۶۷ كيلوگرم در هكتار و ۱۱۷ كيلوگرم در هكتار بود. ميانگين عملكرد دانه رقم ILC482، توده محلي گريت و رقم هاشم به ترتيب برابر با ۷۲۴ كيلوگرم در هكتار، ۶۹۲ كيلوگرم در هكتار و ۴۵۱ كيلوگرم در هكتار بود. بيشترين ميانگين عملكرد دانه (۵۳۹ كيلوگرم در هكتار) در تيمارهاي با علف هرز متعلق به رقم ILC482  بود، كه اين امر گوياي توانايي رقابت بالاي اين رقم نخود است. بيشترين ميانگين عملكرد دانه به مقدار ۱۴۶۴ كيلوگرم در هكتار براي كشت انتظاري توده محلي گريت در شرايط بدون علف هرز به دست آمد.