مقاله تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته بر روي عملکرد علوفه و برخي صفات مرفولوژيکي ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴ (گزارش كوتاه علمي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته بر روي عملکرد علوفه و برخي صفات مرفولوژيکي ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴ (گزارش كوتاه علمي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله ذرت
مقاله عملکرد پروﺗﺋﻴﻦ خام
مقاله فيبر
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض بخش محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مساوات سيدافشين
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر مختار
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته بر روي عملکرد علوفه و برخي صفات مرفولوژيکي ذرت (سينگل کراس ۷۰۴) آزمايشي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان در سال ۱۳۸۷ به اجرا در آمد. در اين آزمايش دو تاريخ کاشت (۳۰ فروردين و ۱ تير) و ۶ تراکم بوته (۲۵، ۴۵، ۶۵، ۸۵، ۱۰۵ و ۱۲۵ هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد سيلويي، وزن بلال و عملکرد الياف خام تحت تاثير تاريخ کاشت قرار گرفتند. حداکثر عملکرد سيلويي و عملکرد بلال در تاريخ کشت ۳۰ فروردين به ترتيب با ۶۴۹۰۰ و ۲۰۰۳۹ کيلوگرم در هکتار به دست آمد. تمامي صفات مورد بررسي تحت تاثير تراکم بوته قرار گرفتند. با افزايش تراکم بوته، قطر ساقه، قطر بلال، طول بلال و وزن بلال کاهش يافت. حداکثر عملکرد سيلويي، وزن بلال و پروتئين خام از تراکم ۸۵۰۰۰ هزار بوته در هکتار بدست آمد. بنابراين جهت توليد ذرت سيلويي تراکم بوته بايستي کمتر از ۸۵۰۰۰ هزار بوته در هکتار باشد.