مقاله تاثير تجويز خوراکي سيلي مارين بر روي فاکتورهاي بيوشيميايي خون قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تجويز خوراکي سيلي مارين بر روي فاکتورهاي بيوشيميايي خون قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه دارويي
مقاله سيلي مارين
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله فاکتورهاي بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سورداگوميل آنتوني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيلي مارين، عصاره بذر گياه دارويي خارمريم (Silybum marianum L.)، در درمان بيمارهاي همچون ديابت، هپاتيت، سرطان، سيروزي و نارسايي کبدي، مسموميت هاي دارويي و سمي و غيره استفاده مي شود. از اين ترکيب به عنوان يک مکمل دارويي مي توان در درمان بسياري از بيماري هاي جانوران از جمله ماهي ها نيز استفاده کرد. با اين حال، ارزيابي سلامت کلنيکي آن بر جانوران، پش از تجوز ضرور است. لذا، هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير تجويز خوراکي سيلي مارين در غلظت هاي ۱۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم غذاي تجاري بر فاکتورهاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان به عنوان يک مدل آزمايشگاهي است. نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که تجويز خوراکي سيلي مارين به ماهي ها سبب کنترل و کاهش معني دار (P<0.05) سطح گلوکز و کلسترول و افزايش نسبي سطح پروتئين و گلبولين پلاسما مي گردد. افزايش سطح آلبومين پلاسما نيز نشان دهنده نقش پلاسما در نقل و انتقال سيلي مارين در سيستم گردش خون ماهي ها است. سيلي مارين همچنين با تثبيت ساختار غشاي سلولي سطح فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، آلکالين فسفاتاز (ALP)، کراتنين فسفاتاز (CK) و لاکتات دهيدروژناز (LDH) تنظيم مي کند. نتيجه اينکه، تجويز سيلي مارين تا غلظت ۴۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم غذا تاثير جانبي نامطلوبي بر فاکتورهاي بيوشيميايي و باليني ماهي ها ندارد. در حالي که، تجويز خوراکي ۸۰۰ ميلي گرم سيلي مارين موجب ايجاد سميت سلولي و تغيير در فاکتورهاي بيوشيميايي ماهي ها گرديد.