مقاله تاثير تجويز پيش درماني با عصاره هاي گياهان بومادران زرد (.Achillea santolina L) و سنبله (Stachys athorecalyx) بر روند التهاب حاد ناشي از CFA در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تجويز پيش درماني با عصاره هاي گياهان بومادران زرد (.Achillea santolina L) و سنبله (Stachys athorecalyx) بر روند التهاب حاد ناشي از CFA در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هايپرآلژزي
مقاله ادم
مقاله Achillea santolina؛ Stachys athorecalyx؛ عصاره
مقاله CFA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكيه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاردي مناهجي هما
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اختر
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم مقدم جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علايم التهابي، ادم و هايپرآلژزي، پاسخي فيزيولوژيک به عوامل محرک است که مي تواند به وسيله ميانجي هاي متفاوتي مانند سايتوکاين ها القا شود. گياهان دارويي يکي از عوامل مهم مورد استفاده در بهبود علايم التهابي مي باشند.
هدف: با توجه به اين مطالب و نقش IL-6 در ايجاد هايپرآلژزي و ادم، هدف از اين مطالعه بررسي اثرات پيش درماني با عصاره هاي دو گياه بومادران زرد و سنبله بر روي التهاب حاد ايجاد شده به وسيله CFA است.
روش بررسي: عصاره هاي متانوليک و چربي زدايي شده هر دو گياه از بخش هاي هوازي آنها تهيه و به صورت پيش درماني مورد استفاده قرار گرقتند. دوزهاي ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰ ميلي گرم بر كيلوگرم از عصاره هاي هر گياه براي تزريق استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که پيش درماني با عصاره هاي متانوليک و چربي زدايي شده گياه سنبله باعث کاهش وابسته به دوز هايپرآلژزي و ادم ايجاد شده به وسيله CFA مي شود، ولي فقط عصاره متانوليک گياه بومادران زرد باعث کاهش علايم التهاب شد.
نتيجه گيري: اين نتايج مي تواند نشان دهد که پيش درماني با عصاره هاي گياهان بومادران زرد و سنبله مي تواند در بهبود علايم التهاب موثر باشد، اما مواد موثر آنها متفاوت بوده و شناسايي دقيق آنها نياز به تحقيقات بيشتري دارد.