مقاله تاثير تحولات جهاني پس از جنگ سرد بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تحولات جهاني پس از جنگ سرد بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله انقلاب ارتباطات و اطلاعات
مقاله سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مقاله دوران گذار
مقاله نظام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تغيير در نظام بين الملل در نتيجه پايان يافتن دوره جنگ سرد و تغييرات ناشي از روندهاي جهاني (جهاني شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات)، نقش و جايگاه سياست خارجي در ارتقاي وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي کشورها اهميت بيشتري يافته است. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است که تحولات جهاني (ناشي از تغيير در نظام بين الملل و جهاني شدن) چه تاثيري بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دو دهه اخير داشته است؟ نويسنده بر اين باور است که در نتيجه تحولات سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي در عرصه  جهاني (فروپاشي نظام دوقطبي و ساختار جديد نظام بين الملل و روند جهاني شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات)، ابزارهاي اقتصادي و فرهنگي در تعقيب اهداف سياست خارجي اهميتي دو چندان يافته است و به رغم تداوم تاکيد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اصول و آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامي، گفتمان سياست خارجي اين کشور شاهد تغييراتي از جمله تغييرات شکلي در گفتمان صدور انقلاب، توجه به متغيرهاي اقتصادي در روابط خارجي و همچنين تغيير در ادبيات سياست خارجي بوده است.