مقاله تاثير تركيبات ازت بر توليد پلي هيدروكسي آلكانوات ها با استفاده از لجن فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تركيبات ازت بر توليد پلي هيدروكسي آلكانوات ها با استفاده از لجن فعال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمرهاي زيست تخريب پذير
مقاله تصفيه هوازي- بي هوازي
مقاله لجن فعال؛ PHAs
مقاله SBR
مقاله C/N

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاراني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي سرنامي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان پلاستيک هاي قابل تجزيه گروهي تحت عنوان PHAs و كوپليمرهاي آن كه بالغ بر چهل تركيب مختلف مي باشد، به علت قابليت تجزيه پذيري كامل، انعطاف پذيري، مقاومت ۱۰۰% در برابر آب، پايين بودن نسبي هزينه توليد و همچنين سادگي فرآيند نسبت به ساير پليمرهاي زيست تخريب پذير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام اين کار تحقيقاتي بررسي تاثير تركيبات ازت بر توليد پليمر با استفاده از لجن فعال بوده است.
بر اساس نتايج به دست آمده وجود ترکيبات ازت در سوبسترا نه تنها باعث توقف فرآيند توليد PHAs نگرديده بلكه باعث افزايش بازده توليد پليمر نيز شده است. از ميان تركيبات ازت مورد استفاده اثر عصاره مخمر (Yeast Extract) بيشتر از پپتون (Pepton) و اثر پپتون بيشتر از سولفات آمونيوم تعيين گرديده است.
اضافه شدن ازت به خوراك راكتور توليد پليمر باعث افزايش ميزان مصرف استات مي گردد. در اين تحقيق ميزان مصرف استات در هنگامي كه از عصاره مخمر به عنوان منبع ازت استفاده شده نسبت به حالتي كه سوبسترا فاقد ازت مي باشد بيش از ۵۰% افزايش نشان مي دهد.
افزايش نسبت کربن به ازت خوراک راکتور توليد پليمر تا ميزان ۲۵ (گرم بر گرم) باعث افزايش ميزان توليد پليمر شده، اما افزايش بيشتر اين نسبت تاثير چشمگيري بر بازده توليد پليمر ندارد. در اين آزمايش حداكثر ميزان PHAs توليدي مربوط به C/N=25 و برابر با ۲۳ % بوده كه با آن چه توسط استات به تنهايي حاصل گرديده اختلاف قابل توجهي ندارد. از ديگر نتايج تحقيق اين بود که پساب هايي را که داراي نسبت کربن به ازت بالاتر از ۲۵ (گرم بر گرم) هستند را مي توان به عنوان منبع کربن جهت توليد PHAs مورد استفاده قرار داد.