مقاله تاثير تركيب ذخاير خارجي بانك هاي مركزي بر جايگزيني يورو و دلار: مطالعه كشورهاي ايـران، عربستان، تركيه و روسيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تركيب ذخاير خارجي بانك هاي مركزي بر جايگزيني يورو و دلار: مطالعه كشورهاي ايـران، عربستان، تركيه و روسيه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله عربستان
مقاله تركيه
مقاله روسيه
مقاله ذخاير خارجي بانك مركزي
مقاله ذخيره ارزي
مقاله دلار
مقاله يورو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: توكليان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به بحثهايي که اخيرا در مورد تبديل بخشي از ذخاير بانک هاي مرکزي از دلار به يورو مطرح شده، ما در اين مطالعه در پي بررسي تجربي ترکيب ذخاير خارجي بانک هاي مرکزي ايران، روسيه، عربستان و ترکيه هستيم. از آنجايي که ترکيب ذخاير خارجي بانک هاي مرکزي محرمانه است، برآورد آماري از مقدار ذخاير ارزي بر حسب يورو بر اساس ويژگيهاي سري زماني ذخاير کل (IFS-IMF) انجام مي پذيرد. در اين مطالعه سهم يورو و دلار در ذخاير بانک هاي مرکزي با استفاده از فيلتر کالمن مورد برآورد قرار مي گيرد. در دوره حضور و عملکرد يورو؛ يعني ۲۰۰۸-۱۹۹۹ سهم يورو در ذخاير ارزي به نحو قابل توجهي در مورد چهار کشور ايران، روسيه، عربستان و ترکيه افزايش يافته است. شواهد نشان مي دهد که هر چهار کشور به سمت تنوع بخشي در سبد ارزي ذخاير خارجي خود حرکت کرده اند که بيانگر افزايش اهميت نسبي يورو و کاهش اهميت نسبي دلار در ترکيب داراييهاي خارجي آنها است. سهم يورو در ذخاير ارزي کشورهاي ايران، روسيه و ترکيه از سال ۲۰۰۳ و در عربستان با تاخيري چند ساله از سال ۲۰۰۷ افزايش يافته و يورو به عنوان يک رقيب قابل اعتنايي براي دلار درآمده است. گرچه در مطالعه حاضر شواهد تجربي دلالت بر گسترش سهم يورو در ذخاير ارزي چهار کشور داشته و يورو به عنوان يک ارز رقيب براي دلار ايفاي نقش مي کند، اما در رسيدن به پاسخ قاطع در مورد اينکه آيا يورو جاي دلار را خواهد گرفت، نياز به زمان بيشتري دارد.