مقاله تاثير تزريق دز زياد پروژسترون بر عملکرد توليد مثلي مرغ هاي مادرگوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق دز زياد پروژسترون بر عملکرد توليد مثلي مرغ هاي مادرگوشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوج مصنوعي پروژسترون
مقاله نحوه خوراکدهي
مقاله مورفولوژي تخمدان
مقاله هورمون هاي پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاغري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: هنربخش شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف خوراک مازاد بر نياز مرغ هاي مادر گوشتي، باعث شروع تغييرات متابوليک و هورموني و نهايتا تضعيف عملکرد توليدمثلي مي گردد. در اين آزمايش، پاسخ مرغ هاي مادرگوشتي به دو نوع نحوه خوراکدهي (تحت تغذيه آزاد و خوراکدهي محدود) و دو حالت تزريق يا عدم تزريق روزانه دز زياد پروژسترون، در مقابل گروه کنترل ارزيابي شد. ۶۴ قطعه مرغ مادر گوشتي کاب ۵۰۰ از سن ۲۷ الي ۳۸ هفتگي در دو گروه متفاوت تغذيه آزاد يا خوراکدهي محدود توزيع شدند. از هر گروه، ۱۴ پرنده براي تزريق پروژسترون انتخاب گرديد. در يک دوره ۳ هفته اي، روزانه به ميزان ۲٫۵ ميلي گرم پروژسترون به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن، زير پوست پشت ناحيه ابتداي گردن آن ها تزريق شد. هر تيمار ۷ تکرار داشت. تعداد تخم مرغ هاي قابل جوجه کشي و تخم مرغ هاي غيرطبيعي، روزانه ثبت گرديد. قبل از شروع دوره تزريق، ۱۰ روز و ۲۰ روز بعد از آغاز تزريقات، خونگيري انجام شد. غلظت گلوکز، کلسترول، تري آسيل گليسرول، پروژسترون، استراديول، تستوسترون، T3 و T4 در پلاسما ها اندازه گيري شد. تزريق پروژسترون در پرندگان تحت تغذيه آزاد و مرغ هاي با خوراکدهي محدود، منجر به تحليل تخمدان گرديد و تخمدان هاي اين پرندگان فاقد سلسله مراتب فوليکولي بودند (p>0.5). تزريق پروژسترون، وقوع پديده توقف تخم مرغ در رحم را افزايش داد (p>0.05). بر اساس نتايج، عليرغم اين که در اوايل دوره تزريق، دز زياد پروژسترون، در مرغ هاي مادر گوشتي تحت تغذيه آزاد و خوراکدهي محدود، موجب تخمک گذاري مکرر گرديد (p>0.05) ولي اين نرخ بالاي تخمک گذاري منجر به افزايش ميزان توليد تخم مرغ هاي قابل جوجه کشي نشد. مرغ هاي مادر گوشتي در هر دو نحوه خوراکدهي، به تزريق دز زياد پروژسترون، پاسخ مشابهي دادند.