مقاله تاثير تزريق L- آرژنين بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55, 212-2 در مدل يادگيري اجتنابي مهاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۰ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق L- آرژنين بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55, 212-2 در مدل يادگيري اجتنابي مهاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله WIN55, 212-2؛L- آرژنين
مقاله نيتريک اکسايد
مقاله يادگيري وابسته به وضعيت
مقاله موش کوچک آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کانابينوئيدها جزو داروهاي مقلد حالات رواني مي باشند که انواع مختلف حافظه و يادگيري را تحت تاثير قرار مي دهند، در اين پژوهش اثر -L آرژنين پيش ساز نيتريک اکسايد که به عنوان آگونيست نيتريک اکسايد عمل مي نمايد، بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55, 212-2 در موش هاي کوچک آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت، تا برهم کنش بين سيستم کانابينوئيدي و نيتريک اکسايد در زمينه يادگيري وابسته به وضعيت کانابينوئيدها در هيپوکامپ پشتي مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: روش اجتنابي مهاري (غير فعال) با مدل Step-Down براي بررسي حافظه در موش هاي سوري بکار گرفته شد و حافظه حيوان ۲۴ ساعت بعد از آموزش مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تزريق درون مغزي WIN55, 212-2 (0.5 و ۱ ميكروگرم به هر موش) در روز آموزش به تخريب حافظه حيوانات منجر شد. حافظه تخريب شده با تزريق  WIN55, 212-2(1 ميكروگرم به هر موش) در روز آموزش به طور کامل با به کار بردن همان مقدار از WIN55, 212-2 در روز آزمون به حالت عادي برگشت. تزريق –L آرژنين (۰٫۳، ۱ و ۳ ميكروگرم به هر موش) به تنهايي قبل از آزمون تاثيري بر روي حافظه اجتنابي مهاري نداشت. در حالي که، تزريق قبل از آزمون اين دارو مي تواند حافظه تخريب شده باWIN55, 212-2  را اصلاح کند. به علاوه به کار بردن مقدار هاي غير موثرWIN55, 212-2  و -L آرژنين، همراه با هم در روز آزمون مي تواند حافظه تخريب شده با WIN55, 212-2 اصلاح کند.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهد که نيتريک اکسايد در يادگيري وابسته به وضعيت ايجاد شده توسط تزريق درون مغزي WIN55, 212-2 در هيپوکامپ پشتي موش سوري دخيل مي باشد و آن را تحت تاثير قرار مي دهد.