مقاله تاثير تصويرهاي نمادين بر پيرنگ رمان جاي خالي سلوچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تصويرهاي نمادين بر پيرنگ رمان جاي خالي سلوچ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گودي
مقاله خانه
مقاله مرگان
مقاله روايت
مقاله تصويرنمادين
مقاله عباس
مقاله پيرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رمان جاي خالي سلوچ اگر چه از جنبه واقع گرايانه بسيار نيرومندي برخوردار است و در روند روايت گاهي آن چنان از تخيل تخليه مي شود كه همراهي مخاطب با آن بسيار دشوار مي شود – البته اين روند با درون مايه رمان و توالي كند حوادث سازگار است -؛ اما به نظر مي رسد با توجه به همين جنبه واقعي، بخش بزرگي از ساختار روايي اين رمان بر پايه شبكه اي از تصويرهاي نمادين استوارشده است. در اين مقاله با بررسي دو تصوير نمادين گودي و خانه و تاثير آن بر كنش هاي دو شخصيت اصلي، مرگان و سلوچ، به تاثيرگذاري اين تصاوير نمادين بر پيرنگ داستان مي پردازيم. همچنين بخش عمده اي از تاثيرگذاري اين اثر و هم ذات پنداري مخاطب با آن، بسته به اين تصويرهاست.