مقاله تاثير تعارض بر اعتماد در محيط كاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تعارض بر اعتماد در محيط كاري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض
مقاله اعتماد
مقاله كاركنان
مقاله ارتباطات
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان امير
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد آوا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان هايي که در ميان کارکنان آن ها اعتماد وجود دارد، نسبت به سازمان هايي که داراي يک چنين خصيصه اي نيستند، به موفقيت هاي بالاتري دست پيدا مي کنند. اعتماد درون و بين سازمان ها به طور مستقيم با فرصت هاي ايجاد روابط و شبکه هاي جديدي مرتبط است که براي انجام اقدامات سازمان لازم و ضروري هستند. مطالعات معدودي نقش طول مدت تعارض و شدت تعارض را بر پيامدهاي سازماني مورد بررسي قرار داده اند. در اين مقاله به بررسي نقش تعارض و ارتباطات در اعتماد كاركنان در محيط كار پرداخته شده است. نتايج اين مقاله نشان مي دهد كه تعارض وظيفه اي به طور مثبت و تعارض رابطه اي و فرايندي به طور معكوس با ادراک از اعتماد رابطه دارند. تعارض وظيفه اي به طور معكوس با شدت تعارض و طول مدت تعارض رابطه دارد. تعارض رابطه اي و تعارض فرايندي نيز به طور مثبتي با شدت تعارض و طول مدت تعارض رابطه دارند. طول مدت تعارض به طور مثبت و شدت تعارض به طور معكوس با اعتماد مرتبط است. نتايج اين مقاله هم چنين نشان مي دهد شدت و طول مدت تعارض ارتباط بين انواع تعارض (وظيفه اي، رابطه اي، فرايندي) و اعتماد را تعديل مي کنند. آزاد بودن ارتباطات، تاثير تعارض بر اعتماد را تعديل مي کند. هم چنين آزاد بودن ارتباطات رابطه بين شدت و طول مدت تعارض با اعتماد را نيز تعديل مي کند.