مقاله تاثير تغذيه با ناپلي آرتميا، سيست دکپسوله و غذاي کنسانتره بر ميزان پروتئين، چربي و اسيدهاي چرب در لارو نو رس قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تغذيه با ناپلي آرتميا، سيست دکپسوله و غذاي کنسانتره بر ميزان پروتئين، چربي و اسيدهاي چرب در لارو نو رس قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله پروتئين
مقاله غذاي زنده
مقاله قابليت هضم
مقاله لارو قزل آلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سيدسجادي پرنيا
جناب آقای / سرکار خانم: مناف فر رامين
جناب آقای / سرکار خانم: مشكيني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت آنزيم هاي دستگاه گوارش لارو آبزيان عموما ضعيف بوده و اين نقص به تدريج در دوران تکامل لارو ترميم مي گردد. در چنين موجوداتي غذاي زنده با افزايش قابليت هضم (Digestibility) و جذب غذاي کنسانتره موجب بهبود رشد و بقا مي شود. در اين تحقيق لارو نو رس قزل آلا بوسيله ۵ جيره غذايي مختلف تغذيه و در نهايت پروفيل اسيدهاي چرب، چربي تام و پروتئين کل لاشه لاروها بررسي شد. بدين منظور لارو تازه به تغذيه افتاده قزل آلا در ۳ تکرار از ۵ تيمار غذايي شامل ناپلي آرتميا، سيست دکپسوله، غذاي کنسانتره (به عنوان تيمار شاهد)، ترکيب غذاي کنسانتره و سيست دکپسوله و ترکيب غذاي کنسانتره و ناپلي آرتميا، در مخازن ۴۰ ليتري  پلي اتيلني به مدت ۲۱ روز پرورش داده شد. در نهايت به تعداد ۱۵ لارو از هر تکرار برداشت شده و مورد آناليز قرار گرفت. آناليز اسيدهاي چرب نمونه هاي غذايي و لاشه لاروها نشان داد که لارو قزل آلا توانسته است با تبديل و ساخت برخي اسيدهاي چرب، نيازهاي حياتي خود را رفع نمايد. آناليز آماري پروفيل اسيدهاي چرب نمونه هاي تغذيه شده در تيمارهاي مختلف نشان داد که لارو قزل آلا با دارا بودن قدرت آنزيمي بالا نيازي به آنزيم هاي کمکي غذاي زنده جهت هضم غذاي کنسانتره ندارد (p>0.05).