مقاله تاثير تغذيه سطوح مختلف ال – کارنيتين در جيره مرغ هاي مادر و جوجه هاي گوشتي بر عملکرد، ترکيبات سرم خون، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تغذيه سطوح مختلف ال – کارنيتين در جيره مرغ هاي مادر و جوجه هاي گوشتي بر عملکرد، ترکيبات سرم خون، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغ هاي مادرگوشتي
مقاله جوجه گوشتي
مقاله ال – کارنيتين
مقاله فاکتورهاي خوني
مقاله خصوصيات لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ال – کارنيتين به عنوان مشتق ليزين محلول در آب داراي نقش بيولوژيکي مهمي در متابوليسم چربي مي باشد. هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي عملکرد، ترکيبات سرم، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي است که مادر يا خودشان به تنهايي و يا به طور توام از مکمل ال – کارنيتين تغذيه نموده اند. مرغ هاي مادر در سن ۲۵ هفتگي با جيره هاي حاوي سطوح ۰ و ۶۰ppm و نتاج آنها با سطوح ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰pmm مکمل ال – کارنيتين تغذيه شدند. عملکرد دوره هاي آغازي، رشد، پاياني و کل دوره بررسي شد. عيار پادتن عليه واکسن نيوکاسل و تزريق گلبول قرمز گوسفند به عنوان معيار پاسخ ايمني تعيين و در پايان آزمايش خصوصيات لاشه پرندگان بررسي شد. ال – کارنيتين باعث کاهش خوراک مصرفي و افزايش وزن جوجه هاي گوشتي گرديد (p<0.01)، اما بر ضريب تبديل غذايي تاثيري نداشت (p>0.05). کلسترول و تري گليسريد سرم و صفات مربوط به لاشه تحت تاثير ال – کارنيتين قرار نگرفت (p>0.05). ال – کارنيتين تاثيري بر توليد پادتن عليه SRBC نداشت (p>0.05)، اما در ۴۸ روزگي سطوح ال – کارنيتين مادري باعث ايجاد تفاوت معني داري در پادتن عليه SRBC  گرديد (p<0.01) و سبب ايجاد اختلاف در وزن طحال جوجه هاي گوشتي در سن ۲۱ روزگي شد (p<0.05). اثر متقابل بين مکمل موجود در جيره غذايي مرغ هاي مادر و جوجه ها باعث ايجاد اختلاف چشمگيري در پاسخ جوجه ها به عيار پادتن عليه واکسن نيوکاسل گرديد (p<0.05).