مقاله تاثير تغييرات اقليمي بر روند تغييرات سري زماني برخي از پارامترهاي اقليمي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۹۲ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تغييرات اقليمي بر روند تغييرات سري زماني برخي از پارامترهاي اقليمي در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير- تعرق
مقاله درجه حرارت
مقاله سرعت باد
مقاله ساعت آفتابي
مقاله روند سري زماني و ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلكارحمزيي يزد حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشرفت و صنعتي شدن جوامع بشري در قرن گذشته باعث تشديد غلظت گازهاي گلخانه اي و مشاهده تغييراتي در اقليم و آب و هواي نقاط مختلف کره زمين شده است. نماد اين تغييرات اقليمي، در تغيير مقادير طولاني مدت پارامترهاي هواشناسي مي باشد. از اين رو در اين تحقيق هدف اندازه گيري ميزان روند تغييرات زماني و تعيين پراکندگي پارامترهاي درجه حرارت، سرعت باد، ساعت آفتابي و تبخير- تعرق در کل کشور مي باشد. پس از جمع آوري آمار و اطلاعات ۳۶ ايستگاه سينوپتيک با طول دوره آماري ۴۵ ساله، روند تغييرات زماني پارامترهاي مذکور در مقياس فصلي و ساليانه براي هر ايستگاه به روش آزمون معني دار بودن شيب خط روند زماني محاسبه گرديد. خلاصه نتايج بيانگر آن است که درجه حرارت حداقل در فصل تابستان و پاييز، در بيشتر از ۷۵ درصد ايستگاه ها و در فصل بهار و زمستان در بيشتر از ۶۵ درصد ايستگاه ها داراي روند صعودي مي باشد، روند درجه حرارت حداکثر نيز در فصل پاييز در ۷۵ درصدي ايستگاه ها، صعودي و در فصل زمستان در ۶۰ درصد ايستگاه ها، نزولي مي باشد و پارامتر درجه حرارت نقطه شبنم نيز در فصل بهار، پاييز و زمستان در ۸۰ درصد و در فصل تابستان در ۶۰ درصدي ايستگاه ها داراي روند نزولي است. روند پارامتر سرعت باد در فصل تابستان، پاييز و زمستان در بيشتر از ۶۰ درصد ايستگاه ها مثبت مي باشد، پارامتر ساعت آفتابي نيز تقريبا در تمام سطح کشور داراي روند صعودي است و همچنين تبخير- تعرق گياه مرجع در مقياس فصلي و ساليانه در بيشتر از ۶۵ درصد ايستگاه ها داراي روند افزايشي مي باشد.