مقاله تاثير تغيير جريان در جوشکاري تيگ پالسي بر خواص مکانيکي و متالورژيکي آلياژ آلومينيوم ۵۰۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing) از صفحه ۵۴ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير جريان در جوشکاري تيگ پالسي بر خواص مکانيکي و متالورژيکي آلياژ آلومينيوم ۵۰۸۳
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوشکاري TIG پالسي
مقاله آلياژ آلومينيوم
مقاله جريان پالسي
مقاله استحکام کششي
مقاله سختي
مقاله ريزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني پور عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرمنش خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دليل خواص ويژه آلومينيوم، آلياژهاي آن داراي کاربرد وسيعي شدهاند. آلياژهاي سري ۵۰۰۰ نيز از اين قائده مستثني نبوده و يکي از آلياژهاي جديد اين گروه Al-4.5Mg است. اين آلياژ در اثر کارسختي به استحکام بالايي در حد۳۳۰MPa  ميرسد. مشکل اين آلياژ در حين جوشکاري ذوبي، کاهش تنش تسليم و استحکام نهايي کششي در اثر تبلور مجدد و رشد دانه در منطقه متاثر از حرارت (پديده نرم شدن منطقه متاثر از حرارت) است. در اين پژوهش تاثير تغيير شدت جريان جوشکاري با فرآيند تيگ پالسي بر روي خواص مکانيکي و متالورژيکي اين آلياژ مطالعه شده است. ريز ساختار کليه جوشها بررسي شد و مشخص شد با کاهش شدت جريان استحکام کششي مواد افزايش مييابد. تمام نمونه هاي جوشي از منطقه جوش شکستند. منطقه جوش نمونه ها به دليل کاهش گرماي ورودي در اين جوشکاري ساختار ريزي را نشان دادند. سختي در منطقه تحت تاثير حرارت ناشي از ساختار درشت دانه، پايين ترين مقدار را داشت. همچنين با افزايش شدت جريان، سختي مناطق مختلف کاهش يافت. بهترين شدت جريان بين ۲۲۰ و ۲۴۰ آمپر انتخاب شد.