مقاله تاثير تغيير خواص جرمي و سطحي در ناپايداري تير تيموشنکو دوسرآزاد سه پله اي، تحت اثر نيروي تعقيب کننده کنترل شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير خواص جرمي و سطحي در ناپايداري تير تيموشنکو دوسرآزاد سه پله اي، تحت اثر نيروي تعقيب کننده کنترل شده
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تير پله اي سه مرحله اي
مقاله تير تيموشنکو
مقاله نيروي تعقيب کننده
مقاله روش اجزا محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثباتي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، براي بررسي پايداري استاتيکي و ديناميکي سازه هاي هوافضايي، مدل تير دوسرآزاد مورد مطالعه قرار گرفته است. بدين منظور، از مدل تير پله اي تيموشنکو استفاده شده و در آن اثر اينرسي دوراني و پارامتر تغيير شکل برشي بررسي شده است. مدل نيروي وارده، نيروي تعقيب کننده به همراه سيستم کنترل راستاي اعمال نيروست. اين نيرو دو ترم پايستار و ناپايستار دارد و براي مدل کردن سازه هاي هوافضايي مناسب است. معادله مولد براي اين سيستم با استفاده از اصل هميلتون نوشته شده و اثر ترم ناپايستار نيروي تعقيب کننده در آن وارد شده است. اين معادله به روش اجزا محدود حل شده و نتايج آن با مراجع ديگر براي مدل تير يکنواخت، معتبرسازي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که با کمي تغيير در خواص جرمي و سطحي تيري که سيستم کنترل راستاي اعمال نيرو ندارد، در مراحل مختلف نيروي بحراني تغيير زيادي مي کند. همچنين، تغيير خواص جرمي و سطحي باعث تغيير ناپايداري از استاتيکي به ديناميکي و بالعکس مي شود و تغيير زيادي در نيروي بحراني ايجاد مي کند. علاوه بر آن، در تيري که سيستم کنترل راستا دارد، با تغيير در ضريب حسگر و موقعيت آن، نقطه برخورد اولين فرکانس غير صفر تغيير نمي کند، اما رفتار سيستم و نوع ناپايداري آن تغيير مي کند. براين اساس، حداکثر نيروي تعقيب کننده براي نسبت هاي مختلف قطر ارایه شده است