مقاله تاثير تقاضاي نهايي بر توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران: رويكرد ضرايب فزاينده با ريشه هاي مشخصه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تقاضاي نهايي بر توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران: رويكرد ضرايب فزاينده با ريشه هاي مشخصه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله الگوي داده – ستانده
مقاله ريشه هاي مشخصه
مقاله بردارهاي مشخصه
مقاله ضرايب فزاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري حبيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با تمركز بر فعاليت هايICT  ايران و الگوي داده – ستانده به محاسبه ضرايب فزاينده كلان با محاسبه ريشه ها و بردارهاي مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍گيري تغييرات توليد، به عنوان اهداف سياستي و نيز تغييرات تقاضاي نهايي مورد نياز براي تغييرات توليد محاسبه شده به عنوان سياست هاي مورد نظر و قابل اجرا براي دستيابي به اهداف سياستي پرداخته ايم. اين روش اين امكان را فراهم مي كند كه علاوه بر تعيين بخش هاي تاثيرگذار اقتصادي، مناسب ترين سياست هاي كنترل تقاضا به منظور دستيابي به بيشترين اثرگذاري بر توليد را شناسايي نماييم. بدين منظور از جدول داده – ستانده سال ۱۳۷۸ بانك مركزي به منظور شناسايي مناسب ترين سياست هاي كنترلي تقاضا براي فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با محاسبه ضرايب فزاينده كلان استفاده کرده ايم. نتايج نشان مي دهد كه سياست ۱، سياست مسلط براي افزايش توليد بوده و تركيب دو سياست ۱ و ۳ با ضرايب عددي ۰٫۹ و ۰٫۱ بيشترين تاثيرگذاري را بر افزايش توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ايران دارد.