مقاله تاثير تقريرات نوين برهان غايت شناختي بر آنتوني فلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۲۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تقريرات نوين برهان غايت شناختي بر آنتوني فلو
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برهان غايت شناختي
مقاله آنتوني فلو
مقاله دي. ان. اي.
مقاله خداشناسي عقلاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرنژاد نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شكوهي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنتوني فلو يکي از چهره هاي الحادي جهان معاصر است که به اقامه برهان عليه وجود خداوند معروف است؛ از اين رو، ادبار او از موضع الحادي براي جامعه ديني حایز اهميت است، همين امر سبب شده است تا محققان در نوشتار حاضر در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش باشند که چه عاملي موجب تغيير مواضع آنتوني فلو شده است؟ فرضيه اصلي اين است که تقريرهاي نوين برهان غايت شناختي که بر يافته هاي جديدي در حوزه زيست شناسي مبتني است، به خصوص يافته هاي مربوط به DNA، عامل اصلي تغيير مواضع آنتوني فلوست. البته در خلال تحقيق نشان داده مي شود که فلو تنها توانسته است تا مرحله خداشناسي عقلاني {طبيعي} يعني نوعي خداشناسي ارسطويي که ناشي از ضرورت عقلي است،گام بردارد و هنوز تا دستيابي به خداباوري و حياني راه درازي پيش رو دارد.