مقاله تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E بر پروتئين واكنشي C و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E بر پروتئين واكنشي C و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين واكنشي C
مقاله تمرينات هوازي
مقاله فاكتورهاي خطر قلبي – عروقي
مقاله ويتامين E
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: واله فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر عبارت است از بررسي تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E، بر ميزان پروتئين واكنشيC  و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه (۴۵-۶۰ سال). به همين منظور ۳۳ نفر با ميانگين سن ۵۴٫۷۸±۵٫۴۳ سال، قد ۱۵۵٫۳۹±۴٫۹۳ سانتي متر، و وزن ۷۳٫۱۵±۸٫۸۲ کيلوگرم به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در چهار گروه تمرينات هوازي + ويتامين (۹ نفر)، تمرينات هوازي + دارونما (۸ نفر)، ويتامين E (8 نفر)، و دارونما (۸ نفر) قرار گرفتند. گروه هاي تمريني به مدت ۸ هفته (هر هفته ۳ جلسه) تحت تاثير دويدن هوازي با شدت ۵۵-۶۵ درصد حداكثر ضربان قلب قرار گرفتند. گروه مصرف مكمل ويتامين E روزانه يك عدد كپسول ويتامين E با دوز ۸۰۰ واحد بين المللي و گروه دارونما روزانه يک كپسول ۶۶۴ ميلي گرمي لاكتوز استفاده مي کردند. نتايج نشان داد انجام تمرينات هوازي + مكمل ويتامين E و نيز انجام تمرينات هوازي + دارونما باعث كاهش معنادار پروتئين واكنشي C، LDL-C، كلسترول، تري گليسيريد، درصد چربي بدن و افزايش معنادار HDL-C و حداكثر توان هوازي مي شود. همچنين، مصرف مکمل ويتامين E، ميزان پروتئين واکنشي C را کاهش و HDL-C را افزايش داد. در گروه دارونما تغييري در شاخص هاي تحقيق مشاهده نشد. مي توان گفت انجام تمرينات هوازي به صورت مجزا يا همراه با مصرف مکمل ويتامين E باعث کاهش شاخص هاي خطر قلبي- عروقي در زنان يائسه مي شود.