مقاله تاثير تمرينات ورزشي بر تظاهرات باليني و عملکرد ريوي بيماران مبتلا به آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات ورزشي بر تظاهرات باليني و عملکرد ريوي بيماران مبتلا به آسم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله تظاهرات باليني
مقاله عملکرد ريوي
مقاله تمرينات ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نسب پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحقيقات نشان مي دهد تمرينات ورزشي تاثير عمده اي در بازتواني ريوي بيماران مبتلا به آسم دارد و بهبود عملکرد ريه ها مي تواند سهم به سزايي در سلامتي اين بيماران داشته باشد. هدف از اين تحقيق تعيين تاثير تمرينات ورزشي بر عملکرد ريوي، تظاهرات باليني، علايم و نشانه هاي بيماران مبتلا به آسم مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت نيمه تجربي با طرح يک گروهي و آزمون قبل و بعد مربوط به ۲۴ فرد بزرگسال مبتلا به آسم خفيف تا متوسط مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي اردبيل در سال ۱۳۸۶ بود که در يک برنامه ورزشي شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه تظاهرات باليني بيماران مبتلا به آسم و آزمون اسپيرومتري جمع آوري گرديد.
يافته ها: انجام تمرينات ورزشي در بهبود عملکرد ريوي بيماران مبتلا به آسم موثر بود. تمرينات باعث کاهش علايم و نشانه هاي بيماري نظير خس خس سينه، کوتاهي نفس ها، تنگي نفس و سرفه شده بود.
نتيجه گيري: تمرينات ورزشي نقش موثري در بهبود تظاهرات باليني بيماران مبتلا به آسم خواهد داشت.