مقاله تاثير تناسب هوازي در كاهش استرس فيزيولوژيك در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تناسب هوازي در كاهش استرس فيزيولوژيك در زنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسب هوازي
مقاله استرس
مقاله کاتکول آمين
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: باستين حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اثرات فيزيولوژيك استرس هنگامي مفيد واقع مي شوند، كه پاسخي جهت آماده سازي بدن براي «جنگ و گريز» رخ دهد، اما در صورتي كه اين اثرات طولاني شوند ممكن است مضر گردند. يكي از مكانيزم هايي كه استرس را به بيماري ارتباط مي دهد، برانگيختگي سيستم عصبي سمپاتيك (SNS) است كه طي پاسخ استرس رخ مي دهد. پاسخ استرس از طريق سيستم عصبي سمپاتيك فرد را از لحاظ فيزيولوژيك جهت مقابله با عامل استرس زا آماده مي نمايد. مشكلات زماني آغاز مي شوند كه فرد قادر نباشد از عامل استرس زا رهايي يابد. در اين مطالعه، واكنش استرسي طي دوره فوليكولي چرخه قاعدگي، در زنان داراي تناسب هوازي (۲۰=n) و فاقد تناسب هوازي (۱۸=n) مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش ها: پرسش نامه مربوطه توسط داوطلبين كامل شد و قبل و بعد از تست استرس ذهني «تشخيص كلمات رنگي»، آناليز سطح كاتكول آمين در نمونه هاي ادرار آنها صورت گرفت. ميزان فشار خون و تعداد ضربان قلب طي آزمون استرس ذهني ارزيابي شدند.
يافته ها: ميزان ضربان قلب دو گروه داوطلبين با يكديگر متفاوت بود اما واكنش استرسي يا حالت اضطراب در اين دو گروه با هم تفاوت چشمگيري نداشت.
نتيجه گيري: يافته ها حاكي از آن است كه تناسب هوازي، پاسخ استرس را در زنان قبل از يائسگي كاهش نمي دهد.