مقاله تاثير تنش آبي بر ويژگي هاي ظاهري، عملکرد و درصد اسانس در گياه ريحان (رقم کشکني لولو) (Keshkeni Luvelou) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش آبي بر ويژگي هاي ظاهري، عملکرد و درصد اسانس در گياه ريحان (رقم کشکني لولو) (Keshkeni Luvelou)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آبي
مقاله عملکرد
مقاله اسانس
مقاله ريحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: غني عسكر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سطوح مختلف تنش آبي بر خصوصيات ظاهري، درصد و عملکرد اسانس گياه ريحان اصلاح شده رقم کشکني لولو، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۶ تيمار و ۴ تکرار انجام شد. براي اجراي اين آزمايش، از گلدان هايي با قطر دهانه ۲۰ سانتي متر و ارتفاع ۱۸ سانتي متر، استفاده گرديد. تيمارهاي تنش آبي شامل: A (هر ۱۲ ساعت، ۱۲۵ ميلي ليتر آب)، B (هر ۲۴ ساعت، ۲۵۰ ميلي ليتر)، C (هر ۴۸ ساعت، ۲۵۰ ميلي ليتر)، D (هر ۷۲ ساعت، ۵۰۰ ميلي ليتر)، E (هر ۷۲ ساعت، ۲۵۰ ميلي ليتر)، F (هر ۴۸ ساعت، ۱۲۵ ميلي ليتر) بودند. متغيرهاي اندازه گيري شده شامل ارتفاع گياه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ، وزن خشک ريشه، ارتفاع گل آذين، تعداد شاخه هاي جانبي، درصد و عملکرد اسانس بودند. نتايج نشان داد که تيمارها در سطح ۰٫۰۱ برروي متغيرهاي اندازه گيري شده تاثير معني داري داشتند. در بيشتر موارد تيمار B بهترين نتيجه و بيش ترين عملکرد را داشت و تيمار E از کم ترين مقدار برخوردار بود. تيمار A نيز همانند تيمار B در بيشتر صفات مطلوب، نتيجه خوبي داشت و تيمار D نيز در بسياري از صفات نتيجه اي مشابه تيمار E داشت. بين تيمار A و B در بيشتر صفات اختلاف معني داري وجود نداشت، يعني با زياد شدن دور آبياري و يا کم شدن ميزان آن تاثيري بر خصوصيات رشدي نشان نداد همچنين تيمار C که در آن ميزان آب افزايش و دور آبياري نيز طولاني تر شد، نتوانست عملکردي مانند تيمار A و  Bداشته باشد، ولي نسبت به ساير تيمارها عملکرد بالاتري داشت. نتايج کلي نشان داد که در تيمار تنش متوسط (C و D) بالاترين درصد و عملکرد اسانس به دست آمد.