مقاله تاثير تنش هاي ناشي از عمليات حفاري بر چاه و ضريب پوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش هاي ناشي از عمليات حفاري بر چاه و ضريب پوسته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمه وارده بر چاه
مقاله ضريب پوسته
مقاله تنش ها حفاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شادي زاده سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اثر ضربات مته حفاري، خصوصيات سنگ (خصوصا مکانيک سنگي) تغيير مي کند. اين تغييرات در سنگ مخزن سبب افت فشار مخزن در اطراف چاه در حين بهره برداري مي شود. پس از عمليات تکميل چاه براي تخمين ضريب پوسته دارسي از اطلاعات چاه، آزمايش هاي متفاوتي انجام مي گيرد. براي طراحي و در نظر گرفتن عمليات ترميمي و پيشگيري، شناخت منبع اصلي ضريب پوسته ضروري است. تعيين ضريب پوسته مربوط به عمليات حفاري و ضربات ناشي از سرمته در اطراف چاه از اهميت فراواني برخوردار است. هدف از تعيين اثرگذاري مته بر روي افت فشار اطراف چاه، کنترل اثر ضربه هاي مته براي پيشگيري از صدمات وارد بر چاه مي باشد. براي محاسبه ضريب پوسته در اطراف چاه به علت صدمات وارد بر سازند، مطالعات مخزني زيادي انجام گرفته است. در اين تحقيق با توجه به تاثيرات حفاري سعي بر تعيين اثرگذاري اين پارامترها بر ضريب پوسته اطراف چاه با ديد مکانيک سنگي است. نتايج نشان مي دهند، قابليت کنترل و کاهش ضريب پوسته حاصل در اطراف چاه با انتخاب مناسب نوع حفاري و سرمته مورد استفاده، ارتباط دارد. اين بررسي همچنين ارتباط بين بخش هاي مختلف عملياتي صنعت نفت براي پيشگيري از صدمات وارد بر چاه را تاييد مي کند به طوري که با مطالعه و بررسي سازند قبل از شروع عمليات حفاري براي کاهش صدمات وارد بر چاه مي توان به طراحي بهينه اقدام کرد که اين صدمات افت فشار قابل توجه و در بعضي موارد عدم بهره برداري از مخزن را در پي داشته اند.