مقاله تاثير توام حرارت و لاكتات سديم در غيرفعال كردن سالمونلا تيفي موريوم در گوشت چرخ كرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير توام حرارت و لاكتات سديم در غيرفعال كردن سالمونلا تيفي موريوم در گوشت چرخ كرده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انديس D
مقاله حرارت
مقاله سالمونلا تيفي موريوم
مقاله لاكتات سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيات سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله مواد نگهدارنده مواد غذايي مي توان به لاكتات سديم اشاره نمود كه به عنوان يك آنتي ميكروب شناخته شده و عاملي جهت جلوگيري از آلودگي مواد غذايي به شمار مي آيد. اين مطالعه جهت بررسي اثر ضد ميكروبي لاكتات سديم (۰، ۲٫۵، ۴٫۵ درصد) و ميزان درجه حرارت در بقاي سالمونلا تيفي موريوم RTCC 1370، كه به گوشت گاو بدون چربي چرخ كرده تلقيح شده بود، انجام گرفت.
مواد و روش ها: جهت اندازه گيري انديس (D value) D، نمونه ها در حمام آب گرم با حرارت هاي ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵ درجه سانتي گراد غوطه ور گرديدند. بررسي هاي آماري با استفاده از دو طرح فاكتوريل كاملا تصادفي و تست دانكن انجام گرفت.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه حرارت به طور معني داري در انديس D سالمونلا تيفي موريوم در گوشت چرخ كرده بدون چربي موثر است. اثر لاكتات سديم به تنهايي معني دار نبود. اثر توام درجه حرارت و لاكتات سديم فقط در ۷۰ و ۷۵ درجه سانتي گراد اثر داشت، در حالي كه اين اثر در ۶۰ و ۶۵ درجه سانتي گراد مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: نتايج آزمايشات، تاييدي بر تاثير لاکتات سديم و حرارت بر سالمونلا تيفي موريوم در گوشت چرخ كرده است بطوري كه اثر ضد ميکروبي لاکتات سديم فقط در حرارت هاي ۷۰ درجه سانتي گراد به بالا روي سالمونلا تيفي موريوم اثر معني داري دارد.