مقاله تاثير تورنيکه در عمل جراحي پلاک گذاري شکستگي خارج مفصلي حاد استخوان تي بيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تورنيکه در عمل جراحي پلاک گذاري شکستگي خارج مفصلي حاد استخوان تي بيا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورنيکه
مقاله شکستگي تي بيا
مقاله تثبيت داخلي شکستگي
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: استفاده از تورنيکه در اعمال جراحي ارتوپدي به منظور ايجاد يک محيط بدون خون براي راحتي کار جراح انجام مي گيرد، ولي ممکن است با خطرات بالقوه اي همراه باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير استفاده يا عدم استفاده از تورنيکه در عمل جراحي پلاک گذاري در شکستگي هاي حاد خارج مفصلي تي بيا انجام گرفت.
مواد و روش ها: ۱۳۸ بيمار با شکستگي حاد خارج مفصلي تي بيا به صورت تصادفي به دو گروه «تورنيکه» و «بدون تورنيکه» تقسيم شدند. پس از عمل، ميزان درد بيماران، ميزان ترشح هموواک، زمان رسيدن استخوان به جوش خوردگي کامل و بروز يا عدم بروز عفونت و جوش نخوردگي بررسي شد. زمان پيگيري براي تمامي بيماران حداقل يک سال بود.
يافته ها: ۷۳ بيمار گروه «بدون تورنيکه» ترشح هموواک و درد پس از عمل کمتري در ۲۴ ساعت اول داشتند. در حالي که ۶۵ بيماري که با تورنيکه عمل شده بودند، زمان عمل کوتاه تري داشتند. از نظر ميزان جوش خوردگي و عفونت بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: عدم استفاده از تورنيکه اگر چه زمان بدست آمدن جوش خوردگي يا ميزان بروز عفونت پس از عمل جراحي پيچ و پلاک براي شکستگي تي بيا را کاهش نمي دهد، ولي با کاهش درد احساس شده پس از عمل توسط بيمار همراه است.