مقاله تاثير توسعه مالي و مخارج عمومي بر درآمد ملي ايران (يك مطالعه اقتصادسنجي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير توسعه مالي و مخارج عمومي بر درآمد ملي ايران (يك مطالعه اقتصادسنجي)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله درآمد ملي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله اقتصادسنجي
مقاله سياستهاي مالي
مقاله توسعه پولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامتي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي ساماني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: عباسلو ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالي، پولي و ثبات اقتصادي شرايط لازم براي دسترسي به نرخ بالاي رشد اقتصادي هستند. با توجه به اينکه در کشورهاي در حال توسعه، رشد اقتصادي اهميت زيادي دارد، به بررسي توسعه مالي، پولي و ثبات اقتصادي و تاثير آنها بر رشد اقتصادي در ايران مي پردازيم.
در اين مقاله، هدف برآورد يک مدل اقتصادسنجي براي تحليل تاثير توسعه مالي، پولي و مخارج عمومي بر درآمد ملي ايران است. انتخاب متغيرها طبق توسعه بخش مالي، رشد اقتصادي، ديدگاههاي پول گرايان و كنيزين ها در مورد اثر سياستهاي پولي و مالي مي باشد. پس از آشكار شدن ماهيت سري زماني مجموعه داده ها، يك مدل تصحيح خطاي برداري برآورد شده است.
نتايج بدست آمده براي ايران، از ديدگاه طرف عرضه توسعه مالي و طرح سركوب گرايانه مک کينون- شاو حمايت نمي كند. همچنين حمايت قابل توجهي براي اثرات سياستهاي پولي و مالي وجود ندارد.