مقاله تاثير توسعه گردشگري روستايي بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۴۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير توسعه گردشگري روستايي بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري روستايي
مقاله گردشگري
مقاله اشتغال
مقاله اورامانات (کرمانشاه)
مقاله کرمانشاه (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رحمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، گردشگري روستايي از بخش هاي مهم در فعاليت هاي اقتصادي به شمار مي رود و همواره از ديدگاه هاي گوناگون مورد توجه قرار مي گيرد. پژوهش حاضر نيز به بررسي کارکرد گردشگري روستايي در ايجاد اشتغال و نيز نقش سرمايه-گذاري در اين صنعت بر کميت اشتغال در منطقه اورامانات استان کرمانشاه در سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ مي پردازد؛ و بدين منظور، از نظريه هاي ترکيبي اشتغال – گردشگري سود مي جويد. براي عملياتي شدن نظريه ها، مفهوم گردشگري روستايي به صورت متغير مستقل با ابعاد هتل داري، رستوران، حمل و نقل، عمده فروشي و خرده فروشي، و جاذبه ها و مفهوم اشتغال به صورت متغير وابسته در دو بعد مستقيم و غيرمستقيم مد نظر قرار مي گيرد. روش پژوهش شامل تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات، تحليل داده‏هاي ثانويه، و گزارش هاي سازماني است. بر اساس يافته هاي پژوهش، گردشگري روستايي زمينه اشتغال فصلي در منطقه را به ويژه در بهار فراهم ساخته و شاغلان ديگر بخش هاي اقتصادي و به ويژه کشاورزي را به سوي خود جذب کرده است.